Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít REMS 115001 , - 9%

Bơm test áp lực nước 60bar, 12 lít REMS 115001 ,

12.589.500 đ 13.848.450 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 60bar, REMS E-PUSH 2 , - 9%

Bơm test áp lực nước 60bar, REMS E-PUSH 2 ,

34.419.000 đ 37.860.900 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 35bar, RICE EL-5/500 , - 9%

Bơm test áp lực nước 35bar, RICE EL-5/500 ,

35.805.000 đ 39.385.500 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít KS TOOLS 902.1004 , - 9%
Bơm test áp lực nước RP 50-S Rothenberger , - 9%

Bơm test áp lực nước RP 50-S Rothenberger ,

15.592.500 đ 17.151.750 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 40bar, ROTHENBERGER RP PRO III , - 9%

Bơm test áp lực nước 40bar, ROTHENBERGER RP PRO III ,

35.805.000 đ 39.385.500 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 50bar, 4.5 lít Kyowa T-50K-P - 9%

Bơm test áp lực nước 50bar, 4.5 lít Kyowa T-50K-P

10.164.000 đ 11.180.400 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá

Bơm test áp lực nước 70bar, RICE EL2

1.000 đ 1.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 600bar, 12 lít ROTHENBERGER RP 50-S - 9%
Bơm test áp lực nước 50bar, 18 lít KYOWA T-50NDX , - 9%

Bơm test áp lực nước 50bar, 18 lít KYOWA T-50NDX ,

35.458.500 đ 39.004.350 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 50bar, 13.5 lít RIDGID 1450 - 9%

Bơm test áp lực nước 50bar, 13.5 lít RIDGID 1450

22.522.500 đ 24.774.750 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá
Bơm test áp lực nước 30bar, 4.5 lít ROTHENBERGER RP 30 - 9%
Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít RICE EL1 - 9%

Bơm test áp lực nước 20bar, 12 lít RICE EL1

48.510.000 đ 53.361.000 đ /Cái
Thêm vào giỏ Yêu cầu báo giá